• Tue. Jun 6th, 2023

हातमाग विणकरांसाठी कौशल्य विकासाची योजना

    गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन

    अमरावती (प्रतिनिधी) : केंद्र शासनामार्फत समर्थ योजनेअंतर्गत दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे हातमाग विणकर, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील हातमाग हस्तकला व ज्युटपासुन वस्तु, वस्त्र निर्मिती करणे याबाबत कौशल्य विकास करण्याकरीता योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेबाबतचे सर्व तपशिल व दिशा निर्देश Samarth-textiles.gov.in या वेब साईटवर उपलब्ध आहेत.

    या योजनेअंतर्गत समर्थ प्रशिक्षण योजनेचा लाभ घेण्याकरीता प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्था/अशासकीय संस्था/ट्रस्ट/कंपनी/इतर सेवाभावी संस्था व वस्त्रोद्योग विभागातील संस्था पात्र असल्यास प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग विभागातील संस्था पात्र असल्यास प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर नवीन प्रशासकीय इमारत क्र. 2, बी विंग, 8 वा मजला सिव्हील लाईन्स, नागपूर या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. असे प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग श्रीमती सीमा पांडे यांनी कळविले आहे.

    (छाया : संग्रहित)

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *