• Sun. May 28th, 2023

मनपा क्षेत्रातील एकापेक्षा जास्त दिव्यांग सदस्य असणाऱ्या सदस्यांना वार्षीक 9000 ₹ याआर्थीक सहाय्य योजना. प्रशासक डॉ. प्रविण आष्टीकर

    गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन

    अमरावती (प्रतिनिधी) : अमरावती महानगरपालिका शहरातील दिव्यांगांकरीता सोयी सुवीधा अंतर्गत राखीव 5 % निधीमधून अमरावती शहरातील दिव्यांगांकरीता विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये मतिमंद, कृष्ठरोगी, 55 वर्षावरील दिव्यांग यांना वार्षीक 9000 ₹ आर्थीक सहाय्य देण्यात येते. सदर वार्षीक आर्थीक योजनेचा लाभ आता ज्या कुटुंबात एक पेक्षा जास्त दिव्यांग सदस्य आहेत,अश्या सर्व दिव्यांग सदस्य यांना वार्षीक 9000 ₹ योजनेचा लाभ देणेबाबत मा. आयुक्त तथा प्रशासक यांनी मान्यता दिली आहे.

    सदर योजनचा लाभ घेण्याकरीता एकाच राशन कार्डवर कुटुंबातील सर्व दिव्यांग सदस्य यांचे नाव असणे आवश्यक असून अमरावती शहराचा रहिवाशी म्हणून अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मतदान कार्ड किंवा राशन कार्ड असणे आवश्यक आहे. सदर योजनेचा लाभ 3 वर्षावरील दिव्यांग सदस्य घेवू शकतील.

    या योजनेमुळे अमरावती शहरातील ज्या कुटूंबामध्ये एकापेक्षा जास्त दिव्यांग सदस्य आहेत त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थीक मदत होऊन गरजू व गरीब कुटूंबाकरिता सदर योजना खूप लाभदायक ठरणार असल्याबाबाबत प्रशासक डॉ. प्रविण आष्टीकर यांनी मत व्यक्त केले असून अमरावती शहरातील सर्व दिव्यागांनी सर्वप्रथम www.amcdivyangkalyan.com या लिंकवर जाऊन आपले नावाची नोंदणी अमरावती महानगरपालिकामध्ये करून सर्व योजनांचा लाभ समाज विकास विभाग येथून घेणेबाबत आवाहन अमरावती महानगरपालिका कडून करण्यात येत आहे.

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *