जानं राज्या आतातरी….

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  काय राज्या पान्या
  असंई कुटी असते काय ?
  येवळाले दिवस जवाई
  सास-याच्या घरी रायते काय ?
  अखाळीले पोरीसंगं आला
  आन् ह्या गावचाच झाला
  येकाच झोपळ्यात सारेजन
  रायना-यायले कहरच केला
  जानं राज्या आतातरी
  डिकाच्या पिळ्यासरखा रुतला
  पिकं सळून रायले वावरात
  जिवाले नुस्ता घोर लावला
  बाया-मानसं,बैल-खाटे
  सारेच घरी बसून हायेत
  जरासी ऊन दिसत नाई
  घरात डोबरे साचले हायेत
  सांग कशा पेटवावं चुली ?
  डब्बे रीकामे झालेत
  काम नाई, धंदा नाई
  मिठ-मिरच्याले पैसे सरलेत
  जिकळे तिकळे नदी-नाले
  भरून वाह्यून रायले
  मानूस मानूस पानी हाये
  सारे रस्ते बंद केले
  काय कवी महाशय
  कविता लेयल्यानं पानी कुटी जाते काय ?
  पण लिह्यूनन पाह्याले
  काय हरकत हाय ?
  -अरुण विघ्ने