• Wed. Jun 7th, 2023

“जागल “

मी एक भारतीय जागल्या

मी जागल करतोय …
सत्याची , नितीमत्तेची , सत्विचाराची ,
कास्तकारांच्या हक्काची,
आया -बहीणीच्या,लेकी- सुनाच्या इभ्रतेची !
मी जागल करतोय …!
व-हाडी बोलीभाषेची, मायबोलीची ,
अहिंसेच्या तत्वाची , विज्ञानवादी विचाराची, समता ,स्वातंत्र्य , बंधुता ,न्यायाची अस्मितेची, अस्तीत्वाची, स्वाभिमानाची, देशाच्या संविधानाची, भ्रष्टाचारमुक्त भारताची ..!
मी जागल करतोय ..!
वावरातल्या जेवारीच्या कणसांची,दाण्याची
कापसाची, सोयाबीनची, तुरीची,
माझी भूक भागवणा-या तमाम सात्वीक पिकांची ,भाकरीची ,
विहीरीच्या पाण्याची , बैलांच्या मेहणतीची , गाई-म्हसी, बक-या-मेंढरायची , मजुरांच्या कष्टाची ,सुपीक- नापीक मातीची ..!
मी जागल करतोय ..!
दिल्लीतून गल्लीत येणा-या प्रत्येक योजनांची ,
सरकारी तिजोरीतल्या प्रत्येक खडकूची,
फायद्याची- तोट्याची, आल्या-गेल्या पैस्याची …!
मी जागल करतोय …!
विदेशी संस्कृतीपासून -देशी संस्कृतीची,
चांगल्या -वाईट घटनांची नोंद घेणा-या पेनाची ,
शोषीत , वंचीत, उपेक्षितांच्या अधिकाराकरीता लढणा-या तमाम हातांची ,
अंधारापासून उजेडाची… !
मी जागल करतोय…!
दुर्जनापासून-सज्जनांची ,
हिंसेपासून-अहिंसेची ,
असत्यापासून-सत्याची ,
अनीतीपासून -नीतीची !
अंधा-या रात्री कंदीलाच्या उजेडात
मी रांगडा गडी रानडुकरांना हेरतो ,
ये सी बीच्या जाळ्यात पक्क घेरतो ,
कायद्याच्या गदेघाटात नेऊन कोंडतो !
कास्तकारांना वाकुल्या दाखवणा-या वान्नेरांना गोफणगोटा हाणतो ,
मी माझ्या कष्टाचं, घामाचं ,रगताचं खातो,
हवा पाहून तीवा मांडना-यांची
मी मतदानातून हवा जिरवतो ,
जागल मंजे काय हो ?
जागल म्हंजे…सिमेवर राखण करणं
जागल म्हंजे…संविधानाची सोकारी करणं
जागल म्हंजे…जागं राहून आरोळी ठोकणं
जागल म्हंजे…उपद्रवी जणावरांना घालवनं, लोकशाहीची राखण करणं
जागल म्हंजे…तमाम पिकांची काळजी घेणं ,
जागल म्हंजे..अन्यायाविरोधात रस्त्यावर लढणं .
आता जागल करायची वेळ आलेली आहे
म्हणून मी रात्रंदिवस चेता राहतो
होय मी एक भारतीय ‘ जागल्या ‘
मी ‘ जागल ‘ करतोय , आणि तुम्ही ?
करून बघाना जागल !
तुमच्यासाठी, लेकरांसाठी, समाजासाठी, आणि आपल्या देशासाठी उपद्रवी जणावरांपासून !
अरुण विघ्ने

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *