Featured Post

Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

रीमझीम रीमझीम पावसाच्या सरी

  रीमझीम रीमझीम पावसाच्या सरी
  नाचत गाजत येई, विजे वरी
  घेऊन मुठीत, धुळ वारा
  धावत येई भूईवरी ॥ ध्रृ ॥
  पावसाच्या सरीने एका
  दर्प पसरविला, वनामती वरी
  तुंबली गंगा, तुंबले सरोवर
  निर्झर धर्तीही थाटात नटली, तृप्त झाले धनी ॥ 1॥
  जरी कलंक लागला, वेदना, व्याधीच्या पुराचा
  तरीही समृध्दी आली घरी
  आता धवल झाले रे आकाश
  इंद्रधनुष्यही पर्वतापुडे, दंडवत करी ॥ 2 ॥
  पावसा विना, प्राण तळमळला जेव्हा जनाचा
  धावत मेघ आला, अंबरातून वर्षूनी
  आता नको रे पुन्हा विलंब, सरीच्या संरक्षणात.
  जीने वैकुंठ आनले, अवनी वरी ॥ 3 ॥
  -शैलेश हातबुडे

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code