Header Ads Widget

मैत्री...

  मैत्री तुझी नि माझी
  बस अशीच राहू दे
  मनी बुद्ध करुणेची
  नदी अशीच वाहू दे
  धरेवरील जीव सारे
  सगे सोयरे होवू दे
  एकमेकाची कणव
  अंतरी नित्य येवू दे
  मी तुझाच नि तू माझा
  एकमेका धरून राहू दे
  गळू दे मनाची मलीनता
  काया,वाचा शुद्ध राहू दे
  वाचतो मी तुला पुस्तकात
  पुस्तकाशी एकरुप होवू दे
  वेगळे केले कुणी तरी मैत्री
  काळजाला व्यापून जावू दे
  -अरुण विघ्ने

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या