Header Ads Widget

बाप...

  बाप घराचा आधार
  त्याची घारीची नजर,
  दु:खी पाहता लेकरा
  गोड लागे ना भाकर ||१||
  सुख दु:खाचा सारथी
  भार डोई तो पेलतो,
  गाढा संसारी ओढुनी
  धागा सुखाचा जोडतो ||२||
  घडे विपरीत काही
  ठोका हृदयी चुकतो,
  मन कावरं बावरं
  जीव थारी ना लागतो ||३||
  वारं वादळ झेलतो
  हार कधी ना मानतो,
  घर आनंदी ठेऊनी
  सुख आपुले शोधतो ||४||
  तळ हाता फोडापर
  जपे आपुला संसार,
  दु:ख स्वत:चे झाकुनी
  ठेवी सुखी परिवार ||५||
  हात सदा पाठीवर
  देई बळ लेकरास,
  येता संकटाचा वारा
  जीव लावतो पणास ||६||
  -संजय देशमुख
  पळसखेड जि. अमरावती.
  ९४२१७८९००९.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या