Header Ads Widget

आला पाऊस...

  वाहे थंडगार वारा
  ढग आभाळ भरून
  स्वागताला पावसाच्या
  धरती तयारी करून
  ढोल ताशांचा नगारा
  सौदामिनी नृत्य करी
  डोक्यावर पावसाच्या
  येती बघा सरीवर सरी
  सुरुवात पावसाची
  अंगण ओलेचिंब होई
  शेतातील आया बाया
  भारा असे वरी डोई
  भर कडाका उन्हाचा
  कासावीस होई जीव
  पहा कोसळता सरी
  येई निसर्गाला किव
  हवाहवासा वाटावा
  सृजनाचा हा पाऊस
  सखी साजणी फेडते
  भिजून पाण्यात हौस
  संपलिया आतुरता
  येता पाऊस हा दारी
  लगबग झाली सुरू
  बळीराजाची तयारी
  -पी के पवार
  सोनाळा बुलढाणा
  ९४२१४९०७३१

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या