Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

"पाऊस... "

  बरं झालं राज्या तू येळेवर आला
  ऊल्हासानं चेहरा फुलाले लागला !
  आता कशी तरी सुखानं झोप लागन
  होवो जावो काही लोकं पेराले लागन !
  मागल्या वर्सी जरा कमीच आल्ता
  ह्या वर्सी कमी नको, बरस भल्ता !
  गावातले लोक कसे हालाले लागले
  पशू पक्षी झाडं झुडूपं डोलाले लागले !
  बरं झालं शाया लागाच्या आंधीच आला
  पोट्याइचे पाटी, पुस्तक न् ड्रेसबी झाला !
  - अरुण विघ्ने

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code