• Fri. Jun 9th, 2023

रीमझीम रीमझीम पावसाच्या सरी

  रीमझीम रीमझीम पावसाच्या सरी
  नाचत गाजत येई, विजे वरी
  घेऊन मुठीत, धुळ वारा
  धावत येई भूईवरी ॥ ध्रृ ॥
  पावसाच्या सरीने एका
  दर्प पसरविला, वनामती वरी
  तुंबली गंगा, तुंबले सरोवर
  निर्झर धर्तीही थाटात नटली, तृप्त झाले धनी ॥ 1॥

  जरी कलंक लागला, वेदना, व्याधीच्या पुराचा
  तरीही समृध्दी आली घरी
  आता धवल झाले रे आकाश
  इंद्रधनुष्यही पर्वतापुडे, दंडवत करी ॥ 2 ॥
  पावसा विना, प्राण तळमळला जेव्हा जनाचा
  धावत मेघ आला, अंबरातून वर्षूनी
  आता नको रे पुन्हा विलंब, सरीच्या संरक्षणात.
  जीने वैकुंठ आनले, अवनी वरी ॥ 3 ॥
  -शैलेश हातबुडे

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *