• Mon. May 29th, 2023

रद्दी खरेदीसाठी 14 जुनपर्यत निविदा पाठविण्याचे आवाहन

    गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन

    अमरावती (प्रतिनिधी) : जिल्हा माहिती कार्यालयातील एक वर्ष कालावधीतील रद्दीची विक्री करावयाची असून खरेदीदारांकडून विहित नमुन्यात मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत.

    इच्छूक रद्दी खरेदीधारकांनी या प्रक्रियेत सहभागी होण्याकरीता विहित नमुन्यातील निविदा व दरपत्रक सादर करावे. जिल्हा माहिती अधिकारी, अमरावती यांच्या नावे निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख मंगळवार 14 जून 2022 राहील. कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत सायंकाळी 5 वाजेपर्यत निविदा प्रत्यक्षात कार्यालयात स्वीकारण्यात येतील.

    कार्यालयाचा पत्ता जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, खापर्डे बगिचा, डॉ. गणेश काळे यांच्या दवाखान्यासमोर अमरावती असा आहे. निविदा मोहोरबंद पाकीटात देण्यात यावी. निविदा दि. 15 जून 2022 रोजी दुपारी 2 वाजतापर्यत निविदा उघडण्यात येईल. या दिवशी संबधीत निविदाधारकांनी आपल्या ओळखपत्रासह उपस्थित रहावे. तसेच निविदाधारकांनी निविदापत्रावर स्वत:चा संपर्क (मोबाईल नं.) नमूद करावा. अंतिम तारखेनंतर प्राप्त निविदांचा विचार करण्यात येणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *