• Mon. Jun 5th, 2023

येता पावसाच्या सरी..…

  येता पावसाच्या सरी
  धरा येई ओथंबून ।
  हर्ष होई चोहीकडे
  नाचे मोर आनंदून ।।
  भिजलेल्या धरेसम
  कुठे अत्तराला वास? ।
  बाप धरेस पुजतो
  सारे भुलूनिया त्रास ।।
  चोहीकडे हिरवळ
  पसरता वाटे छान ।
  जणू धरणीमातेला
  योग्य मिळाला सन्मान ।।
  होतो कास्तकार सुखी
  टिळा ललाटी लावतो ।
  बीज अंकुरण्या मग
  त्वरे पेरणी करतो ।।
  पांडुरंगा मायबापा
  कृपा अशीच ठेवजो ।
  पावसात सगळ्यांना
  आनंदाने भिजवजो ।।

  शब्दसखा:- अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी
  ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *