• Mon. Jun 5th, 2023

बा तू फाशी नको घेऊ…

  नको अंगाले, पोटाले
  फाटक,उपाशी राहू
  तू आमच्या साठी जग
  बा तू फाशी नको घेऊ !!
  गारगोंड महापूर
  तुह्या पांचीले पुंजल
  दुष्काय नशिबी सदा
  सटवाईन लीवलं !!
  नापिकी झाली म्हणून
  तू खचून नको जाऊ
  तू आमच्या साठी जग
  बा तू फाशी नको घेऊ !!
  काय म्हशीच्या शिंगोट्या
  असती म्हशीले भारी ?
  सांग संसाराचं ओझं
  काहून वाटते भारी ?
  बा कर्जाच्या डोंगराले
  तू बिल्कुल नको भिऊ
  तू आमच्या साठी जग
  बा तू फाशी नको घेऊ !!
  येते अस्मानी संकट
  होती पशु पक्षी बेघर
  म्हणत नाही कोणाले
  भाऊ बांधून द्या घर !!
  अस्मानी संकटाले तू
  घाबरून नको जाऊ
  तू आमच्या साठी जग
  बा तू फाशी नको घेऊ !!
  सुलतानी भिकेवर
  तू मौताद नको राहू
  आता देव,दैवावर
  तू भरोसा नको ठेऊ !!
  तुह्या शिवाय बा आम्ही
  कसं जगू कसं राहू
  तू आमच्या साठी जग
  बा तू फाशी नको घेऊ !!
  -वासुदेव महादेवराव खोपडे
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक(सेनी)
  अकोला 9923488556
  (Images Credit : Lokmat)

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *