• Mon. Jun 5th, 2023

प्राधान्य…

  लोकशाहीच्या देशात
  कायद्याचं राज्य असावं
  एखाद्याचा विरोधही
  नियमाला धरून करावं
  दगड गोटे लाठी काठी
  यांना कुठेच नसावं स्थान
  न्यायदेवतेच्या दरबारात
  उठवलंच पाहिजे रान
  एकोप्याने नांदावयाचा
  आम्ही केला पाहिजे प्रण
  मनामनात वाढूच नये
  द्वेष मत्सर कलहांचे तण
  जाती धर्माच्या विद्वेषाचे
  मर्यादित वाजवावे ढोल
  संभाषणातून कोणाच्या
  जाणार नाही बघा तोल
  एकामेकांच्या हातावर
  द्यावी एकतेची टाळी
  खाली मान घालायची
  मग येणार नाही पाळी
  बघा सल्ला पटतो का
  प्राधान्य देशाच्या हिताला
  सारेच मिळून गाऊयात
  देशात एकतेच्या गीताला
  -पी के पवार
  सोनाळा बुलढाणा
  ९४२१४९०७३१

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *