• Mon. May 29th, 2023

घरकुल…!

  ग्रामपंचायतच्या मुख्य आवारात
  भल्यामोठ्या अक्षरातील
  दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांच्या
  गुणांच्या यादीमध्ये
  उच्च रक्तदाबाचा त्रास झालागत
  घुसमटतेय गेली कित्येक वर्ष घरकुलाचे स्वप्न..
  कधी पात्र लाभार्थ्यांचे निकष अपुरे पडतात,
  तर कधी याला त्याला द्यायची हिरवी नोट नसल्याने,
  गाळल्या जाते नाव अगदी शेवटच्या क्षणी
  हळूच…
  बापाच्या कित्येक टायवरी चपला
  ग्रामपंचायतच्या पायऱ्या घासून-घासून
  बठ्ठर झाल्या त्याचं त्यालाच माहीत…
  कधी चुकून भुलून आलच एकदाचं नाव
  तर जीवनातल्या चार आश्रमासारखे
  दिसायला लागतात डोळ्यापुढे चार चेक
  अन् सुरू होते त्याची धडपड
  मातीतुन, कुडातून, धुरड्यातून
  सिमेंटममध्ये येऊन
  सोफीस्टिकेटेड होण्यासाठी
  पहिला चेक हातात येण्या आधीच
  कारकूनापासून ते साहेबापर्यंत
  केली जाते वाटणी
  आपापल्या हिश्याची,
  अन् तिथुनच बापाच्या स्वप्नांचे
  भागाकार होत जातात
  बाप नाइलाजाने हो म्हणावं लागतं
  स्वप्नातल्या घरकुलासाठी…
  दुसरा तिसरा चेक येतो
  सिमेंटचे टोपले उचलून
  जेवढं शक्य होईल
  तेवढं काम घरीच करून
  बाप घामाझोकील होतो
  आता कुठे त्याला सुगीचे
  कॉलम दिसायला
  लागता न लागता तोच….
  अरे !!काय बोलतोस काय ?
  चौथ्या चेकची रक्कम
  कालच खर्च झाली म्हणे,
  तरी बाप आज सकाळीच दिसला
  पुन्हा व्याजावर पैसे घेतांना
  घरावर पत्रे टाकण्यासाठी
  काय रे ?आपणही उघडे,
  आपलं घरकुलही उघडं,
  मग आपली स्वप्नेही कसे झाकल्या जातील ?
  तेही खुलेआम धुळ खात बसलेय उघड्यावरच…
  साली जिंदगीना चक्रवाढ
  व्याजासारखी झाली रे
  फक्त घामातून मिळवलेल्या
  तुटपुंज्या मिळकतीवर
  व्याजावरचे व्याजच फेडतोय
  मुद्दल तर तसेच ढिम्म दगडासारखं…
  आमरण सोबत असल्यासारखं…
  -प्रविण जगन्नाथ बोपुलकर
  खेट्री,जि. अकोला

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *