गझल

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
  चोरला मुद्दाम पान्हा पावसाने
  की सुपारी घेतली त्याची ढगाने
  येत होता आज भेटीला धरेच्या
  पाहिले त्याला असावे अंबराने
  रोज दिसतो या ढगांचा रंग काळा
  पांढरे होतील केव्हा पावसाने ?
  कास्तकारी सांग वाहावी कशी रे
  फस्त केले सर्व दाणे पाखराने
  कर्जबाजारी किती व्हावे अजूनी
  एकदा माफी दिली मज शासनाने
  काक पोटी ओरडूनी चैन उडवी
  लागलेली झोप हरली गाढवाने
  जर असे वाटेत येती धोंड माझ्या
  मग कसे सांगा जगावे पामराने ?
  ठेवले होते जपूनी पीक पाणी
  घातला हैदोस तेथे माकडाने
  तो गुराखी दोहतो गाईस आहे
  दूध नाही काय प्यावे वासराने
  अरुण विघ्ने