• Mon. May 29th, 2023

गझल

  चोरला मुद्दाम पान्हा पावसाने
  की सुपारी घेतली त्याची ढगाने
  येत होता आज भेटीला धरेच्या
  पाहिले त्याला असावे अंबराने
  रोज दिसतो या ढगांचा रंग काळा
  पांढरे होतील केव्हा पावसाने ?
  कास्तकारी सांग वाहावी कशी रे
  फस्त केले सर्व दाणे पाखराने
  कर्जबाजारी किती व्हावे अजूनी
  एकदा माफी दिली मज शासनाने
  काक पोटी ओरडूनी चैन उडवी
  लागलेली झोप हरली गाढवाने
  जर असे वाटेत येती धोंड माझ्या
  मग कसे सांगा जगावे पामराने ?
  ठेवले होते जपूनी पीक पाणी
  घातला हैदोस तेथे माकडाने
  तो गुराखी दोहतो गाईस आहे
  दूध नाही काय प्यावे वासराने
  अरुण विघ्ने

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *