• Mon. Jun 5th, 2023

आला पाऊस…

  वाहे थंडगार वारा
  ढग आभाळ भरून
  स्वागताला पावसाच्या
  धरती तयारी करून
  ढोल ताशांचा नगारा
  सौदामिनी नृत्य करी
  डोक्यावर पावसाच्या
  येती बघा सरीवर सरी
  सुरुवात पावसाची
  अंगण ओलेचिंब होई
  शेतातील आया बाया
  भारा असे वरी डोई

  भर कडाका उन्हाचा
  कासावीस होई जीव
  पहा कोसळता सरी
  येई निसर्गाला किव
  हवाहवासा वाटावा
  सृजनाचा हा पाऊस
  सखी साजणी फेडते
  भिजून पाण्यात हौस
  संपलिया आतुरता
  येता पाऊस हा दारी
  लगबग झाली सुरू
  बळीराजाची तयारी
  -पी के पवार
  सोनाळा बुलढाणा
  ९४२१४९०७३१

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *