• Fri. Jun 9th, 2023

आभाळ…

  नुसतेच वांझोटे आभाळ..
  वर दाटून जातोय ..!
  ऊन्हाच्या भडक्याने,
  इथे वणवा पेटतोय…!!
  वाऱ्या संगे चार सऱ्या,
  उदळून जातोय ..!
  आमराईतला मोर बिचारा..
  उगीच नाचून दमतोय..!!
  सर्वापरी इथे खरा..
  शेतकरी कष्टात खपतोय..!
  फळा नाही आले कष्ट म्हणून..
  कर्जा त रोज बुडतोय…!!
  -शिवाजी राठोड.
  तुळजापूर.

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *