• Mon. May 29th, 2023

आता तरी येना…

  आतातरी येना । आसुसली काया ।
  चिंबचिंब व्हाया । धरा म्हणे ।।
  चिमनी पाखरं। चिवचिव करी ।
  त्यांना कोण तारी । मेघराजा ।।
  पिल्लाविना माय । कासाविस होई ।
  चित्त नाही ठाई । रानीवनी ।।
  बाप वावरात । नांगरणी करी ।
  खाऊन भाकरी । कोरडीच ।।
  शेतकरी माझा । पिकवून दाना ।
  तृप्त करी जना । सदोदित ।।
  त्याचिया लेकरे । झोपती उपासी ।
  पाय हे पोटासी । घेवोनिया ।।
  फाटलेले मन । अवघेया जना ।
  शिवता येईना । तुझ्याविना ।।
  येवू देगा दया । सर्व पामराची ।
  तुझ्या लेकराची । दयाघना ।।
  सोसवेना मना । दुष्काळाच्या वेणा
  सांगू आता कुणा । मायबापा ।।
  अवघ्या जगाची । चावी तुझ्या हाती ।
  करू नको माती । लेकराची ।।
  विनंती अरूण । करी पावसास ।
  करूणाकारास । मनी घेजो ।।
  -अरूण विघ्ने
  वर्धा

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *