• Sun. May 28th, 2023

बुद्ध अमृतवाणी…

  सदा पडावी माझ्या कानी,
  बुद्धाची ती अमृतवाणी….२
  बुद्धम् शरणम् गच्छामी….
  धम्मम् शरणम् गच्छामी…..
  संगम् शरणम् गच्छामी…
  या विश्वाचा शांतीदूत झाला,
  प्रथम नमन माझे त्या बुद्धाला…२
  रूप मनोहर तुझे गौतमा….
  नित्य असू दे माझ्या ध्यानी॥१॥
  बुद्धम् शरणम् गच्छामी….
  धम्मम् शरणम् गच्छामी….
  संगम् शरणम् गच्छामी…..
  जगी अंत करण्या त्या दुःखाचा,
  धम्म स्विकारावा तो सुखाचा…२
  नश्वर आहे हा देह आपुला..
  त्यागुनी मोहाला व्हावे ज्ञानी॥२॥
  बुद्धम्शरणम् गच्छामी….
  धम्मम् शरणम् गच्छामी…
  संगम् शरणम् गच्छामी…
  शाहिर वाल्मिक फाजगे
  खेडगावकर
  Mob.No.8600114193

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *