• Mon. Jun 5th, 2023

तथागत गौतम बु्द्ध…

  वंदन तथागत गोेतम बुद्धांना॥
  नमन करु या तवचरणांना ॥धृ॥
  गौतमांचा जन्म लुंबिनी वनात॥
  बुद्ध तत्त्वज्ञान गाजले जगात॥
  तिमिरातून जीवन प्रकाशात ॥
  शांती सागराची करु या वंदना॥१॥
  आर्यसत्य आणू या आचरणात॥
  दु:खी जन सुखमय आयुष्यात॥
  बु्द्ध उपदेश करु आत्मसात ॥
  सम्यक तत्त्वांची करु या वंदना॥२॥
  गौतमाच्या धम्माची दीक्षा देऊन॥
  बाबासाहेबांनी केले कार्य महान ॥
  धम्मचक्र प्रवर्तन मंगल दिन ॥
  तथागत बुद्धाची करू वंदना ॥३॥
  मानवतेची शिकवण गोेतमा ॥
  पंचशील विचारधन गोेतमा॥
  अष्टांगिक जीवनमार्ग गोेतमा॥
  स्मरण करुया बुद्धांच्या स्मृतींना॥४॥
  (निखारा या काव्यसंग्रहातून)
  -प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,
  अमरावती(महाराष्ट्र)
  भ्र.ध्व.:८०८७७४८६०९.
  Email ID: arunbundele1@gmail.com

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *