• Sun. May 28th, 2023

कसं गावं….?

  जो तो पिकवितो
  असत्याचे मळे
  भासवून डोळे
  सत्यप्रिय.
  अनीति, अन्याय
  रक्तामध्ये ज्याच्या
  हातांमध्ये त्याच्या
  विश्वचेंडू.
  असत्याच्या हाती
  अनीतिचा हात
  काजळली वात
  समतेची.
  असत्येश्वराचे
  वाढले पुजारी
  सत्याचे कैवार ी
  दुर्मिळले.
  कसं गावं गीत
  अमर सत्याचं
  वारं असत्याचं
  वाहताहे.
  सत्याचा खराटा
  द्या हो जोतिराव
  असत्याचं गाव
  झाडावया…!
  – मिलिंद हिवराळे
  बार्शिटाकळी, जि. अकोला
  भ्र. 7507094882
  ईमेल : milindhiwarale@yahoo.com

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *