Header Ads Widget

पळस फुलला

  आला शिशिर शिशिर
  रान ऊजाळलं सारं
  तरु वल्लीच्या डोयाले
  कशी लागलिया धार !!
  अंगाचीया लाही लाही
  झाडं झालय नागड
  पानं झडलिया सारी
  आली आली पानगड !!
  गावं गायरानात रे
  कसं तांबडं फुटलं
  केसरी आभाळ जसं
  माळरानी उतरलं !!
  रंगाची रे ऊधळण
  सडा फुलांचा सांडला
  रंगपंचमीचा सण
  रानी पळस फुलला !!
  उभ्या पळसात दिसे
  कृष्ण मुरारी सावळा
  रंगे रंगलारे रानी
  रासक्रीडेचा सोहळा !!
  -वासुदेव महादेवराव खोपडे
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक(सेनी)
  अकोला 9923488556

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या