• Sat. Jun 3rd, 2023

होई …

  नाही गवरी चाकोली
  नाही लाकडाची मोई
  अरे घेन्न बाबु आता
  कशी पेटोशील होई !
  माणूस पेंरे माणूस
  नाही पेरलीत झाड
  अग्नि साठी तडफती
  आज मसनात हाड !
  बेईमानी,दुराचार
  वाढला रे ठाईठाई
  दंडावयास दानवा
  कुणी नृसिंहच नाही !
  झाली होईले पारखी
  गोड पुरणाची पोई
  बोम्ब कशी मारशील
  तू आता होई रे होई !
  भ्रष्ट झालेत साहेब
  नेता ईमानदार न्हाई
  कुणा कुणा मारशील
  आता बंदूकची गोई !
  -वासुदेव म खोपड़े
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक(सेनी)
  अकोला 9923488556
  (Images Credit : Hari Bhoomi)

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *