• Sun. Jun 4th, 2023

” संत तुकाराम “

तुकाराम। सोळाशे आठला ॥

देह जन्मा आला। वसंताला॥१॥
वडील बोल्होबा। कनकाई आई॥
सुसंस्कार देई। तुकाराम॥२॥
साक्षात्कारी संत । निर्भिड लेखन।
चिंतन मनन। समाजाचे॥३॥
प्रबोधन कार्य । कीर्तनात केले॥
अभंग गायिले। जनांसाठी॥४॥
परिवर्तनाचे । शब्द अभंगात
सुधारक संत । तुकाराम॥५॥
वैचारिक संत। एक वारकरी॥
सम नर- नारी । तत्त्वज्ञान॥६॥
पूर्ण महाराष्ट्र। न्हाला अभंगात॥
वैचारिक वात । पेटविली॥७॥
नवविचारांची । अभंग पेरणी॥
रोखठोक वाणी। तुकोबांची॥८॥
व्यापारी असून। ऋण माफ केले॥
पदरी जे आले । जना दिले॥९॥
जनांच्या मुखात। अभंग जीवंत॥
समाज जागृत । विचारांनी ॥१०॥
काव्यात गोडवा । अभंग रसाळ॥
सोपी नि सरळ । शब्दकळा॥११॥
दर्शन देहूला । तुकोबांचे घेऊ॥
अभंगाला गाऊ। आनंदाने॥१२॥
जणांच्या हृदयी । तुकोबांची गाथा॥
टेकवू या माथा । चरणाशी॥१३॥
आज तुकाराम। बीज स्मृतिदिन॥
करांनी वंदन। कोटी कोटी॥१४॥
– प्रा अरुण बाबारावजी बुंदेले,
रुक्मिणीनगर,अमरावती.
भ्रमणध्वनी:-८०८७७४८६०९.

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *