• Thu. Sep 21st, 2023

बुरा न मानो होली हैं ….. साई संग होई

  शिंमग्याचा सण
  पुरणाची पोई
  साई संग होई
  सासऱ्या घरी !
  मौज मस्ती सारी
  रंगात रंगावे
  हसावे खेळावे
  साई संगे !
  ऊधळावे रंग
  भिजवावे अंग
  प्रेमाचा जल्लोष
  साई संगे !
  भांगाचा रे प्याला
  गटागटा प्याला
  मर्कट त्या लीला
  साई संगे !
  मायेचा तो झरा
  पोरांची मावशी
  प्रेमाची गा उशी
  माझी साई !
  -वासुदेव म. खोपड़े
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक(सेनी)
  आकोला 9923488556

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,