• Sat. Jun 3rd, 2023

धास्ती…!

  दबावाच्या राजनितिची
  जनता ठरत असते बळी
  फुल उमलायच्या आधी
  कोमेजून जात आहे कळी
  अवजारातून व्यापार
  व्यापारातून अवजार
  विनाशकारी युद्ध पेटलं
  साता समुद्राच्या पार
  अणु युध्दाच्या भितीनं
  पार हादरून गेले देश
  कालांतरानं पांघरेल
  युक्रेन चिंध्यांचा वेष
  एकमेकांवर कुरघोडीचा
  साधला आहे मानवी डाव
  पाणी नाही प्यायला तेथे
  खायला मिळे नाही पाव
  १ल्या २ऱ्या महायुध्दानं
  जिरलीच नाही जगाची
  कोणती किंमत मोजावी
  लागेल अमानवी रागाची
  मानव झाला बे-लगाम
  बेचिराख करून सोडा
  विज्ञान युगाची धास्ती
  जगाला जमिनीत गाडा
  -पी के पवार
  सोनाळा बुलढाणा
  ९४२१४९०७३१

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *