• Sun. May 28th, 2023

आई पाहिजे…!

झुला झुलवायला, एक दाई पाहिजे

जग दाखवायला, एक आई पाहिजे
जन्म व्हावे बघा, मातेच्या पोटी
हळूहळू बोलणे,जरी यावे ओठी
रक्षा बंधनाला, एक ताई पाहिजे
जग दाखवायला, एक आई पाहिजे
एकाकी जीवनाची, खडतर वाट ही
चढणे भाग आहे, कठीण घाट ही
सोबत संगतीला, एक सई पाहिजे
जग दाखवायला, एक आई पाहिजे
पावलो पावली, मावशीचा लळा
गोड देते खाऊ,जत्रेचा खुळखुळा
हट्ट लिहायला, एक वही पाहिजे
जग दाखवायला, एक आई पाहिजे
दमट वाकळीचा, असे वास हा
झोप लागायला,मोका खास हा
गोष्टी ऐकवायला, एक माई पाहिजे
जग दाखवायला, एक आई पाहिजे
नसावे कधी पण,घर अंगण हे रिते
थोडे थोडे करुनी,मन मनाला खाते
वासराला चाटाया, गाई पाहिजे
जग दाखवायला, एक आई पाहिजे
– पी के पवार
 सोनाळा बुलढाणा
९४२१४९०७३१

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *