Header Ads Widget

देवा...

  देवा थोडं ध्यान दे
  माझ्याकडे कान दे
  सतीश मालू सम मला
  समाजात मान दे
  हरी सारखा दोस्त दे
  त्याच्या सारखी शिस्त दे
  मित्रासंगे बोलतांना
  त्याच्या सारखी भिस्त दे
  अरे तुरे बोलायाचं
  हरी तू असा वर दे
  शब्दवचन पेरण्यास
  मला एक पाभर दे
  नबी सारखा मनमौजी दे
  सुखी संसाराचे सुत्र दे
  सात्विक विठ्ठलासम
  डाँक्टर पुत्र दे
  प्रकाश माने वाणी मला
  भोळा भाबडा दोस्त दे
  रावसाहेब बाबरासारखी
  जगण्याची शिस्त दे
  शेता मधलं पिक दे
  मातीमधला गंध दे
  पिकामध्ये राबणारा
  बाळू सारखा भाऊ दे
  अमर पाटीलचा ताल दे
  शिस्त संयमाचे बोल दे
  अमर सारखे मलाही
  जगण्याचे खरे मोल दे
  शिवाजी सारखा बाणा दे
  रुपनुर सारखा कान्हां दे
  पैसे सांभाळत जगी
  जगण्याचं बाणा दे
  मोहन माने गोड मवाळ
  ऐसा एक गोपी दे
  समारंभी शुभ ऐशी
  त्याच्यासारखी टोपी दे
  संजय थोराताचा शब्द
  बोलण्याचे मर्म दे
  अशोक बाबर समीक्षक
  लेखनाचा धर्म दे
  वसंत गिड्डे सत्य वचनी
  ठाम असा विश्वास दे
  बिनधास्त जगण्याचा
  असा वसंत श्वास दे
  श्रीधराचा आंबेडकरी
  अशी मला साद दे
  संविधानी शब्द अमृती
  असा मला प्रसाद दे
  मोहन हिरुगडे, सुभाष
  पाटील सत्व बोल दे
  जगी उजेड दिसेल ऐसा
  प्रकाशाचा तेज पोल दे
  मदगौंडाचा रुबाब दे
  स्पष्ट बोलण्याचे बळ दे
  जगी दु:ख थोडे थोडे
  सोसण्याची कळ दे
  मोहिते,अब्दुल, हजारे
  पृथ्वीचा तो गोल दे
  निकम मधुकर सम
  जगण्याचा डौल दे
  प्रकाश, दिलीप भोसले
  एन् .के.असा प्रकाश दे
  पांडू लांडगे मणेराजुरी
  असा खुला आकाश दे
  देवा रे देवा बाप्पा
  काय मागू मी तुला ?
  सगळ्यामधले गुण घेण्या
  मुबारकला मती दे
  (पाभर : पेरणीचे यंत्र)
  -मुबारक उमराणी
  सांगली
  ९७६६०८१०९७

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या