• Fri. Jun 9th, 2023

हुंडा

  आईं मला माफ
  जगावच वाटत नाही आता
  अग किती कर्शीन माझ्यासाठी
  तुझे ते कष्ट खरच पाहवत नाही आता
  जनमापासून तर शेवटच्या श्वासापर्यंत
  जीवाला मारून अन् कष्टाचं ओझ
  तुझ्या माथ्यावर मला कमी करायचं आता
  माफ कर आई खरच जगवा वाटत नाही आता
  मला शिकवलं तू
  अन् माझ्या पायावर तू उभ केलस
  किती त्रास सहन केला असेल
  तुझ मात्र तुलाच कळलस
  इतकं सर्व असूनही माझ्या लग्नाला
  आपल घर गहाण ठेवलस
  का तू इतकं सहन करते
  का तू रोज माझ्या सुखासाठी लढतेस
  आई मुलगी देऊनही
  का ग हे पैसे ही मागतात
  त्यांना नाही का ग मुली
  का दिसून ही आंधळ्या सारखे वागतात
  तू कधी पायात पैजण घालते नाही
  आणि नाही बाबांनी नवीन कपडे घेतले
  पण माझा संसार सुखाचा व्हावा म्हणून
  तू नवऱ्या मुलाच्या आई वडिलांना
  नवीन कपडे घेतलेस का?
  इतकं तू प्रेम करतेस माझ्यावर
  पण इतकं देऊन सुद्धा
  त्यांना मी नकोय ग
  हवंय त्यांना हुंडा
  माझ्या सारख्या किती तरी मुली
  या विचाऱ्याने आत्महत्या करतात
  पण बघन आईं त्या लोकांना
  अग थोडा ही फरक पडत नाही
  प्रतिक्षा मांडवकर
  यवतमाळ
  (Images Credit : Youtube)

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *