• Mon. Jun 5th, 2023

वचन…

  आज वचन द्यायचे
  मज माझिया देशाला ।
  रक्त सांडणार माझे
  सदा देश रक्षण्याला ।।
  माझ्या शब्दाने कोणाला
  कधी दुखविणे नाही ।
  जना आनंद द्यायचे
  कुणा फसविणे नाही ।।
  माझ्या होणाऱ्या पत्नीस
  आहे द्यायचे वचन ।
  तिचे अवघ्या जगती
  प्रिय असेल वदन ।।
  माझ्या पालकांना कधी
  नाही दुःखात ठेवणे ।
  मज त्यांच्या सुखासाठी
  आहे देह झिजवणे ।।
  मातृभूमी प्रिय मज
  जिणे गुणगान गात ।
  सदा माणुसकीसाठी
  पुढे असणार हात ।।
  माझ्या कर्तव्याशी सदा
  राहणार प्रामाणिक ।
  अधिकार मिळविण्या
  नाही मागणार भीक ।।
  शक्य तेवढे प्रयत्न
  माझे मुलं घडविण्या ।
  त्यांना शिक्षणामधून
  माणुसकी दाखविण्या ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी
  ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *