• Mon. Jun 5th, 2023

माणसे…

  जीव लावून मी जोडली माणसे
  ताळ सोडून ती वागली माणसे
  दुःख झेलून मी आजही राहिले
  ना कधी कोणती तोडली माणसे
  घात होतो खरा जाणुनी घेतले
  संकटी ही खरी जाणली माणसे
  देव भोळा जरी वाटला आपला
  भक्त वेडी बरी वाटली माणसे
  माय सिंधू खरी पोरक्यांची सदा
  जीवना धन्य ती भासली माणसे
  शोभा वागळे
  मुंबई.
  8850466717

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *