आमचा शिवबा…

  सह्याद्रीच्या कडे कपारी स्वराज्याचा नाद गुंजला
  मायभूमीच्‍या सेवेसाठी शिवबा आमचा झुंजला || धृ. ||
  शिवनेरीवर सिंह जन्मला, आम्हा रयतेचा वाली
  जिजाऊचा छावा लढला, करूनी हाताच्या ढाली
  या मातीचे पांग फेडण्या ‘जाणता राजा’ अवतरला.
  सह्याद्रीच्या कडे कपारी स्वराज्याचा नाद गुंजला || १. ||
  तलवारीच्या टोकावरती महाराष्ट्राची शान राखली
  शक्ती आणिक युक्तीने शत्रूंनाही धुळ चाखली
  दरीदरीतून बोल उमटले मुलुख अवघा दुमदुमला
  सह्याद्रीच्या कडे कपारी स्वराज्याचा नाद गुंजला || २. ||
  मर्दुमकीची शर्थ इथे ही मर्द मावळा भिडला
  गनिमी कावा करून जिंकला गड कोटी वसला
  थरथरली ती मोगलशाही ध्वज हिंदवी फडफडला
  सह्याद्रीच्या कडे कपारी स्वराज्याचा नाद गुंजला || ३. ||
  सह्याद्रीच्या कडे कपारी स्वराज्याचा नाद गुंजला
  मायभूमीच्‍या सेवेसाठी शिवबा आमचा झुंजला.
  -सतिश कोंडू खरात
  वाशिम
  ९४०४३७५८६९