Header Ads Widget

Special Notice

    गौरव प्रकाशन
    संपादक बंडूकुमार धवणे

    गौरव प्रकाशन वर प्रकाशित होणार्या मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही ! प्रकाशित होणार्या बातम्या, लेख, कथा, कविता त्या-त्या वार्ताहर, लेखक, कवी, साहित्यिक यांचे मत समजावे. (कोणताही वाद अमरावती न्यायालय अंतर्गत)

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या