Header Ads Widget

छोटासा बाळ

  छोटासा बाळ येऊन
  मला एकदा म्हणाला
  सांग ना मला आई
  मी कधी होणार शहाणा
  तुम्ही मोठी माणसं
  किती मजा करता
  मनासारखं वागता
  मी मनासारखं जगता
  तुम्हाला कधी कुणी
  रागवत नाही
  काही खा काही प्या
  फरकच पडत नाही
  आमची मात्र सारी
  अर्धवटच स्वारी
  याच्या त्याच्या कुशीत
  नी पाळण्यात लोळी
  मुटू मुटू बघायचं
  भरवलं ते खायचं
  शि,सू लागली तर
  मोठ्याने रडायचं
  किती किती असतो
  आमच्या मागे ताप
  प्रत्येकाच्याच तालावर
  आमचा असतो नाच..
  सौ शितल राऊत
  अमरावती

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या