Header Ads Widget

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर ९ जानेवारी पर्यंत अर्ज सादर करावे

    अमरावती दि. 7:- सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने महाडीबीटी प्रणालीवर सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी केंद्र पुरस्कृत भारत सरकार शिष्यवृत्ती करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे नविन अर्ज भरण्याकरिता व अर्जाचे नुतणीकरण करण्यासाठी दिनांक 9 जानेवारी 2022पर्यंत htt://mahadbtmahait.gov.in हे पोर्टल सुरू राहणार आहे.

    सद्यस्थितीत htt://mahadbtmahait.gov.in या शासनाच्या महाडीबीटी संकेत स्थळावर अमरावती विभागात एकूण 67000 विद्यार्थ्यां पैकी केवळ 12387 विद्याथ्यांचे अर्ज नोंदणीकृत झाले आहे. याबाबत महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांसाठी सुचना फलक लावुन विहीत मुदतीत नोंदणीकृत अर्ज सादर करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच पात्र अर्जदारांनी आपले अर्ज नोंदणीकृत करून ऑनलाईन महाविद्यालयांकडे सादर करावेत व महाविद्यालयांनी सदर ऑनलाईन अर्ज समाज कल्याण विभागाकडे सादर करावेत. शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अंतर्गत येणा-या अभ्यासक्रमांचे नविन अर्ज व अर्जाचे नुतणीकरण केलेले अर्ज महाविद्यालयांनी दिनांक 9 जानेवारी 2022 पर्यंत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभाग यांचेकडे सादर करावे, असे समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनिल वारे यांनी कळविले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या