Header Ads Widget

कुहुकुहु!

  चल राणी दोघे फिरु
  मकरंद मस्त खाऊ
  कुहुकुहु नादासवे
  वनी रंगुनिया जाऊ
  दाट दाट गर्द झाडी
  पान फुल येथे शोधू
  रंग रुप पाहुनिया
  कुहुकुहु असे वधू
  मोरपंखी तो पिसारा
  नाच गाणे संगे गाऊ
  साद देऊ एकमेका
  कुहुकुहु बोल भाऊ
  किलबिल पक्षी गुंज
  भाषा थोडी त्यांची शिकू
  घरट्यात त्यांच्यासवे
  मकरंद गोड चाखू
  चैत्र पालवी नव्हाळी
  फुल फुल देई हाळी
  गीत त्यांचे गात गात
  ताल सुर देऊ टाळी
  गुलमोहरचा भार
  लाल लाल रंग पेलू
  तप्त ऊन्हातही सारे
  हसतच दुःख झेलू
  जुने सारे विसरुनी
  नव निर्मितीच शोध
  हसतच जगण्याचा
  चल घेऊ आज बोध
  रांग बगळ्याच्या संगे
  चिऊ काऊ मैना पाहू
  अंगभर पंख लेहू
  संचारत दोघे जाऊ
  बोरबाभळ झाड
  झुके विहिरीत खोल
  पाखराची करामत
  खोपा मध्ये ऐकू बोल
  कुहुकुहु नाद घुमे
  मोरपंखी नाच फुले
  छोट्या छोट्या गवतात
   पाखरांची झुले मुले
   -मुबारक उमराणी
   राजर्षी शाहू काॅलनी
   शामरावनगर, सांगली
   मो.९७६६०८१०९७

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या