Translate

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

संकल्प

  जुने संपले नव्याची वाट
  तम फाकता झाली पहाट
  जे जे चांगले तेच आठवा
  सारे वाईट त्यास गोठवा
  चूक अचूक झाले ते सोडा
  अतूट नाते नव्याशी जोडा
  जुनी शिदोरी जीवना पुरे
  तुम्हा भविष्या आधार खरे
  थोडा आळस दूर तो सारा
  अंगी चैतन्य गुण हा पेरा
  नवं वर्षाचे किरण दारी
  तुम्हा खुणवी घेण्या भरारी
  नाते रक्ताचे दरी मिटवा
  गैर समज उभे पेटवा
  निसर्ग भूमी धरा वाचवा
  कष्टाचे भूत अंगी नाचवा
  करा संकल्प योजना आखा
  सोडा व्यसन आरोग्य राखा
  -युवराज गोवर्धन जगताप
  काटेगाव ता.बार्शी
  जिल्हा सोलापूर
  8275171227

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code