• Wed. Sep 27th, 2023

देशप्रेम..…

  देश माझा प्राण । देश माझा श्वास ।
  लागे मज ध्यास । देशकार्या ।।
  लिहतो, बोलतो । वाचतो, ऐकतो ।
  बघत चालतो । सत्यधर्म ।।
  खोट्याची संगती । मज आवडेना ।
  मज बघावेना । अधर्मास ।।
  देशसेवेसाठी । सज्ज मरण्यास ।
  शत्रू मारण्यास । भिणे नाही ।।
  देश आधी आहे । प्राण आहे मग ।
  जिंकण्यास जग । सज्ज राहू ।।
  रुधिरासोबत । देशभक्ती वाहे ।
  हृदयात आहे । देशप्रेम ।।
  धनासाठी नाही । देशासाठी जिणे ।
  सैन्य संगतीने । लढायचे ।।
  भारत मातेच्या । कुशीत खेळणे ।
  जगणे, मरणे । देशासाठी ।।
  अजु भारतीय । सेवक बनेल ।
  देशाशी असेल । प्रामाणिक ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी
  ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७
  (Images Credit : Hindihaat)

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,