• Mon. Sep 25th, 2023

तुझ्या पाठीमागे

  होते खळकाळ शेत
  थोडी माती काळीभोर
  कसे पेललेस बाबा
  रित्या पाण्याचे अंबर
  नाही पाण्याचा ओलावा
  शेत होते कुपोषित
  कशी जगली माणसे
  गांवकुसाच्या मातीत
  भूक पोटभर होती
  ओठ कोरडे पडले
  किती वेदनेचे घाव
  पाण्यासाठी झेललेले
  पाण्या-पावसात वस्ती
  रडे दुपारच्या वेळी
  कष्ट उपसत होती
  माणसं साधी आणि भोळी
  तरी मिळेना भाकर
  आणि पाणीही ओठाले
  किती राबावे मातीत
  सारे आयुष्य फाटले
  नाही तन मन धन
  लाचारीचं होतं जीणं
  फाटलेल्या आयुष्याला
  गाठी-दो-याची शिवण
  खत बियाणे पेरूण
  शब्द-शब्द उगवले
  तुझ्या जागलीने बाबा
  शेत तरारून आले
  तुझा शब्द झाला घास
  कुस टच्च भरलेली
  तुझ्या पाठीमागे बाबा
  रान-वस्ती विखुरली….
  =अर्जुन मेश्राम,
  लोक विद्यालय, गांगलवाडी
  ता.ब्रम्हपुरी जि.चंद्रपूर ४४१२०६
  ९६०४०१३६६७

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,