• Mon. Jun 5th, 2023

आईची महती

  आई वात्सल्य गारवा
  ऊब पदराची छाया
  ऋतू मायेचा हिरवा
  तिची स्वार्थहीन माया
  आई क्षमेचे अंगण
  गुणी संस्कारी चंदन
  देई चुकीस ती माफी
  तिच्या पायास वंदन
  आई कष्ट रुपी झाड
  करी कुटुंबाची सेवा
  पोट खळगी भरण्या
  घाली अन्नरूपी मेवा
  आई भक्कम आधार
  झाकी पंखाची चादर
   आहे म्हणूनच जगी
   तिच्या बद्दल आदर
   आई संकटात धीर
   पाठी बनून ईश्वर
   मुला बनविते वीर
   जरी देह हा नश्वर
   आई शब्द येई मुखी
   थोडी लागताही ठेच
   तिची महती अपार
   सत्य वैश्विक रे हेच
   -युवराज गोवर्धन जगताप
   काटेगाव ता. बार्शी
   जिल्हा सोलापूर
   8275171227

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *