Header Ads Widget

आन बळीचं शासन...

  बाया वऱ्हाड मातीले
  लावे कपायाले जवा ।
  दिसे चंडिकाचं रूप
  मले त्याईच्यात तवा ।।
  आज ईंग्रजी शिकून
  पोरी पोरं बिघडले ।
  विटीदांडू, लगोरिले
  हाये सगये भुलले ।।
  लुडो, पब्जी खेयासाठी
  पोरं वेडावून गेले ।
  आज वऱ्हाडचे पोरं
  झाले ईंग्रजांचे चेले ।।
  कायी माती वाटे घान
  ट्याटू अंगाले पाह्यजे ।
  शतपद चालायले
  बूट पायाले पाह्यजे ।।
  थोबाडात सुका खर्रा
  दात झाले कायेभोर ।
  दारु रोज सोता पिते
  लावे दुसऱ्याले घोर ।।
  कोन गरीब, सिर्मंत
  इथं कोनाले कयते? ।
  रोज सकायी सकायी
  बघा दोघंई पयते ।।
  पांडुरंगा मायबापा
  आन बळीचं शासन ।
  साडी, कुंकवात हाये
  आया बैनीचे रक्षन ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी
  ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या