• Fri. Jun 9th, 2023

मानुस

  परतेक मानुस येगळा
  ईचारसरनी त्याची येगळी
  वारे मानसा तुयी हाय
  कहानी येगळी आगळी !!
  नात्यात नातं कोनतबी
  चुलता,सगा,का दोस्त
  मतभेद रायले तरीबी
  नात तोडन्याची करु नगा गोष्ट !!
  बाप असो का पोरगा
  सुन या पोरगी असे
  माय लेक, नवरा बायुको
  झगडा परतेक नात्यात दिसे !!
  व्यक्ती तितक्या परकृती
  काई सोडाच काई धराचं
  गाडी चालवाच लागते
  राग धरुन नाई चालाचं !!
  चुकलं तर समजवाचं
  येकामेकाले घिवून चालाचं
  आमने-सामने बसून
  अंतरंगात डोकावाचं !!
  मानसा मानसात कायले
  राग,लोभ, मत्सर,पाईजेन
  झालं गेलं इसराच,
  थ्याच भूमिकाची ठिवाची ठसन !!
  आयुष्य लय लयान हाय
  हा,हा म्हनता संपून जाईन
  पिरेम कराचं राहून गेलं
  थेच खंत मनात राहीन !!
  मानसा तुच मानसाले
  समजून घ्यायले शिक
  पाऊलो पावली तुले मंग
  भेटत जाईन जगन्याची खरी ट्रिक !!
  हर्षा वाघमारे
  नागपूर

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *