• Fri. Jun 9th, 2023

माझा भीमा!

माझा भीमा माझ्यासाठी

झाला पुस्तक नि पाटी
माझ्या हाती दिलं त्यानं
जगी लढण्याची काठी
न्याय समता स्वातंत्र्य
प्रज्ञा शील शिस्त ज्ञान
आम्हा शिकवून बाबा
दिला हो मान सन्मान
शिका नि संघटित व्हा
लढा हाच दिला नारा
ज्ञानातून दूर केला
अंधःकार तुच सारा
बाबा रे तुझ्यामुळेच
पाणी चवदार कळे
तुच फुलवले मनी
सुख स्वप्नांचेच मळे
हाती संविधान देता
प्रज्ञासूर्य प्रकाशित
तेजोमय मीच झालो
पुस्तकाशी केली प्रीत
तुच उध्दारिले मज
देत देत बुध्दी प्राण
पेटवली ज्ञानज्योत
नष्ट केले दुःख त्राण
मुबारक उमराणी
सांगली
मो.९७६६०८१००७

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *