• Sat. Jun 3rd, 2023

तोच यशस्वी

  ध्येयाकडे लक्ष । राही सदा दक्ष ।
  संपवितो यक्ष । मार्गतले ।।
  संकटावर चाल। सातत्याची ढाल ।
  विसरतो काल । तोचि पुढे ।।
  स्व बळ विश्वास । जाणतो जो खास।
  मिळे तया घास। यश रुपी ।।
  ध्येय मोठे उरी। प्रयत्न जो करी।
  यश त्याच्या दारी।भरी पाणी।।
  उडतो आकाशी।पाय जमिनीशी ।
  नाळ रे कष्टाशी । तो यशस्वी ।।
  सोशी खूप हाल ।चालू ठेवी चाल ।
  विजयाची शाल । तया अंगी ।।
  युवाचे सांगणे । सातत्य ठेवणे ।
  उद्दिष्ट गाठणे ।तुम्हा हाती।।
  -युवराज गोवर्धन जगताप
  काटेगाव ता. बार्शी
  जिल्हा सोलापूर
  8275171227

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *