Header Ads Widget

वसु बारस...

  आज गोवत्स बारस
  माय लेकराचा खास
  गाय वासरु पूजा रे
  दिवाळी पहिला दिस !!
  भक्त देवा परी शुद्ध
  माय लेकराचे प्रेम
  नसे कशाची आसक्ति
  फक्त आंतरिक प्रेम !!
  माझ्या गोमातेचा पान्हा
  त्यास अमृताची गोडी
  शेती साठी जन्म देई
  सर्जा राजाची र जोडी !!
  गोमाता कामधेनु
  बहुगुण तिच्या पोटी
  नांदती देव तेथे
  कोटि कोटि सुखासाठी !!
  पाय धुवा पूजा करा
  ऋणातुन उतराई
  मुखी घालुनिया घास
  करू साजरी डीवाई !!
  -वासुदेव महादेवराव खोपडे
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक(सेनी)
  अकोला
  9923488556
----- (Images Credit : Latest ly)

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या