Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

आला सण दिवाळीचा...

  आला सण दिवाळीचा
  दीप लावूया अंगणी ।
  सोन पावलाने बघा
  लक्ष्मी येईल सदनी ।।
  सडा सारवण करा
  करा गौरीचे पूजन ।
  जरा विसरून कष्ट
  सौख्य करूया जतन ।।
  भेद गरीब-श्रीमंत
  सारे विसरून जाऊ ।
  लाडू, चिवडा, करंजी
  प्रत्येकांच्या घरी खाऊ ।।
  कोणी जावे वृद्धाश्रमी
  कोणी जावे रुग्णालयी ।
  अनाथांना करा साह्य
  काय जाता देवालयी? ।।
  देव तेथेचि भेटेल
  साफ ठेवा जरा मन ।
  गरिबांचे पुसा अश्रू
  देव होईल प्रसन्न ।
  नका फटाके फोडून
  करू दिवाळी साजरी ।
  लावा पणती सर्वत्र
  स्नेह जागवा अंतरी ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी
  ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७
-----

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code