Translate

Gaurav Prakashan

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

मी मंत्री झालो होतो...

  रोटी बोटी देऊन मी
  निवडून आलो होतो
  मीही एकदार राजा
  मोठा मंत्री झालो होतो !!
  पहिल्याच वर्षी राज्या
  तलाव मंजूर केला
  पाणी गेल गा वाहून
  सारा पैसा जमा केला !!
  हरामाच्या कमाईत
  बंगला बांधत होतो
  मीही एकदार राजा
  मोठा मंत्री झालो होतो !!
  ह्या गावच्या भल्यासाठी
  म्या रस्ता मंजूर केला
  कोरया कागदावर तो
  बांधून तयार झाला !!
  अनीतिच्या त्या धनात
  शेती वावर घेत होतो
  मीही एकदार राजा
  मोठा मंत्री झालो होतो !!
  गरीबायच कधी म्या
  राज्या भल नाही केल
  शेतकऱ्यांले सुखान
  कधी जगु नाही देल !!
  गोरगरीबांले लुटून
  तिजोरी भरत होतो
  मीही एकदार राजा
  मोठा मंत्री झालो होतो !!
  अचानकच आमचे
  राम सीताराम झाले
  तन धन खुर्ची पद
  काही संगे नाही आले !!
  खाली हात आलो होतो
  खाली हात गेलो होतो
  कळले आम्ही हा पैसा
  ऊगीचच खात होतो !!
  ऊगीचच खात होतो !!
  -वासुदेव महादेवराव खोपडे
  सहा पोलीस उपनिरीक्षक(सेनी)
  अकोला 9923488556
-----

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code