Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

विदूषक...

  दुःख मनात ठेवून
  हसवतो दुसऱ्यांना ।
  विदूषक एकमात्र
  सुखवतो प्रत्येकांना ।।
  कोणी पाहलेच नाही
  नाही विचारले त्यांना ।
  दुःख कशाचा असेल
  सुख जना देणाऱ्यांना ।।
  जरा विचारून बघा
  त्यांच्या मनीच्या वेदना ।
  जीवनात काय आहे
  त्यांच्या मनीच्या कामना ।।
  करतब दावणारा
  खरा खेळाडू असतो ।
  पडद्याच्या मागे बघा
  कसा शेवटी रडतो ।।
  कधी हसवा त्यांनाही
  त्यांना साह्य करुनिया ।
  विदूषक जगणार
  ऋणामध्ये राहूनिया ।।
  -अजय रमेश चव्हाण,
  तरनोळी ता.दारव्हा, जि.यवतमाळ
  मो.८८०५८३६२०७
-----

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code