• Sun. Jun 11th, 2023

सुधारित महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज भरण्याची मुदत आता 30 नोव्हेंबर पर्यंत

    मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीबाबत सूचना

    अमरावती : महाडीबीटी पोर्टलवर सन 2020 -2021 वर्षातील अनुसूचित जाती, विजाभज , इमाव व विमाप्र प्रवर्गासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे नवीन तसेच नूतनीकरण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

    सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून महाडीबीटी प्रणालीवर अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गासाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परीक्षा फी,राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रम आणि संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजना राबविण्यात येतात.

    यासाठी महाविद्यालयांनी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घ्यावेत. तसेच यात काही अडचण आल्यास ‘सेंड बॅक’ केलेल्या अर्जाची संबंधित महाविद्यालयांनी त्वरित त्रुटी पूर्तता करून घ्यावी तसेच महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून विहीत काळात अर्ज भरून घ्यावे , असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त माया केदार यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.


—–

gauravprakashan1@gmail.com

Maharashtra News, Braking News, Marathi News, Most Popular Marathi News, Latest Marathi News,Today News,Marathi Article, Marathi Poem, Marathi Story,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *